Kurumsal

Aile Danışmanı
Asiye Türkan

Forststr. 48
46147 Oberhausen
Deutschland

Tel.: +49 208 8836 5702
E-Mail: info@asiyeturkan.com
Website: www.ailedanismani.de

Danışmanlığın Amacı

Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da birkaç aile bireyinin katılım de aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesi, var olan sorunların ortadan kaldırılarak aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel becerilerin geliştirildiği yardım sürecidir.

Sorumluluk reddi:

İçindekiler için sorumluluk

Web sitemizin içeriği azami özen gösterilerek hazırlanmıştır. Ancak, içeriğin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güncelliğini garanti edemeyiz.

Bir hizmet sağlayıcı olarak, TMG (Alman Telemedya Yasası) § 7 paragraf 1 uyarınca genel yasalara uygun olarak bu sayfalardaki kendi içeriğimizden sorumluyuz. Bununla birlikte, TMG §§ 8 ila 10 uyarınca, bir hizmet sağlayıcı olarak iletilen veya saklanan üçüncü taraf bilgilerini izlemek veya yasa dışı faaliyetlere işaret eden durumları araştırmak zorunda değiliz. Genel yasalara uygun olarak bilgilerin kaldırılması veya kullanımının engellenmesi yükümlülükleri bundan etkilenmez. Ancak, bu konudaki sorumluluk sadece somut bir ihlalin öğrenildiği andan itibaren mümkündür. Bu tür ihlallerden haberdar olmamız halinde, ilgili içeriği derhal kaldıracağız.

Bağlantılar için sorumluluk

Web sitemiz, içeriği üzerinde hiçbir etkimiz olmayan üçüncü tarafların harici web sitelerine bağlantılar içerir. Bu nedenle, bu harici içerikler için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Bağlantılı sayfaların içeriğinden her zaman sayfaların ilgili sağlayıcısı veya operatörü sorumludur. Bağlantı verilen sayfalar, bağlantı verildiği sırada olası yasal ihlallere karşı kontrol edilmiştir. Yasa dışı içerikler bağlantı sırasında fark edilememiştir. Ancak, bağlantılı sayfaların içeriğinin sürekli olarak izlenmesi, yasal bir ihlalin somut göstergeleri olmadan makul değildir. Herhangi bir ihlalden haberdar olursak, bu tür bağlantıları derhal kaldıracağız.

Telif Hakkı

Site operatörleri tarafından oluşturulan bu sayfalardaki içerikler ve çalışmalar Alman telif hakkı yasasına tabidir. Üçüncü tarafların katkıları bu şekilde işaretlenir. Bu tür materyallerin çoğaltılması, işlenmesi, dağıtılması veya telif hakkı yasasının kapsamı dışında herhangi bir şekilde ticarileştirilmesi, ilgili yazarının veya yaratıcısının önceden yazılı onayını gerektirecektir. Bu sitenin indirilmesine ve kopyalanmasına yalnızca özel, ticari olmayan kullanım için izin verilir.

Bu sayfaların operatörleri her zaman başkalarının telif haklarına saygı göstermeye veya kendi eserlerini veya kamu malı olan eserleri kullanmaya gayret ederler.

DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner